Çimento Esaslı El Sıvası 50/1

Kullanım Alanları:
İç –dış cephelerde tuğla, gaz beton, bims, briket duvar vb. yüzeylere uygulanabilen yapışma ve rahat uygulama olanağı sağlayan çimento esaslı el sıvasıdır.
Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeyin toz, kir, kalıp yağı, boya vb. maddelerden mutlaka arındırılmalıdır.
Uygulamadan önce yüzey kontrol edilerek,  yüzeyde tamir yapılacak kısımlar varsa ilk önce bu yüzeylerin tamiratı Tamir harçları ile yapılmalıdır.
Sıva işlemine başlanılmadan önce yüzeyler havanın sıcaklık ve nem durumuna göre suyla ıslatılmalıdır.
Gaz beton ve benzeri su emiciliği yüksek olan yapılarda, uygulamadan en az 72 saat önce  ön serpme işlemi yapılmalıdır.
Yüzey düzgünlüğü ve parlaklığı olan brüt beton yüzeyler  ve duvarlarda uygulama öncesinde, yüzey astarı ile beraber ön serpme uygulanmalıdır. Yüzey kuruduktan sonra uygulamaya geçilebilir.
Uygulama yapılacak yüzey hazırlama işlemi tamamlandıktan sonra çimento esaslı el sıvası harç karıştırılarak yüzeye uygulama işlemi gerçekleştirilir.
Çimento esaslı el sıvası minimum 6-8 mm kalınlığında uygulanmalıdır. 1,0 cm kalınlığına kadar tek katta uygulama yapılabilir. 1,0 cm den daha kalın uygulanacaksa 1. Kat uygulandıktan sonra prizini tamamladıktan sonra 2. Kat uygulanabilir.
Düzgün bir sıva için özel alüminyum mastar profilleri kullanılmalıdır.
Köşe kırılmalarını önlemek için köşe profilleri kullanılmalıdır.
İki ano arasına yatay şeritler halinde uygulanan Çimento Esaslı El Sıvası özel alüminyum mastar profilleri ile mastarlanır.
Sıva yeterince sertleştiğinde (parmak ile basıldığında oyulmayacak şekle geldiğinde) yüzey tirfillenir. Nemli bir sünger ile yüzey tamamlanır.
Üst üste en fazla 8 sıra istiflenmelidir. Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az + 5 C, + 35 C olmalıdır. Nemden korunacak şekilde depolanmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik Özellikler Ve Avantajları: 
Basma Mukavemeti                           > 1,5 N/ mm2
Eğilme Mukavemeti                           > 1,0 N/ mm2
Tek Kat Uygulama Kalınlığı               min. 6-8 mm
1 cm Uygulamada Tüketim                10-12 kg / m2

Sıva uygulamalarında hazır bir ürün olması zaman ve işçilikten kazanılır.
Daha sert, düzgün ve darbelere karşı dayanıklı yüzeylerin elde edilmesini sağlar.
Tek kat uygulama yaparak hem kaba hem de ince sıva işlemini görür.
Teknik Değerler:
Dış etkenlere (yağmur, güneş ışınları, rüzgâr gb.) karşı eski sıvalara göre daha dayanıklıdır.
Sıva yüzeyi dış etkenlere karşı ( yağmur, güneş ışınları, rüzgar gb.)korunmalıdır.
Çimento Esaslı Makine Sıvası hiçbir ürün (kireç,kum gb.) veya malzeme ile karıştırılmamalıdır.
Çimento esaslı ürün olduğu için mukavemetinin iyi sonuçlar vermesi açısından sıva yüzeyi 7gün içinde ara ara sulanmalıdır.
Özellikle kapı- pencere ve bina ek yerlerinde hareketin olabileceği yerlerde sıva filesi kullanılabilir.
Çimento esaslı tüm ürünlerin direkt olarak solunması ve cilt ile teması engellenmelidir. Çalışma esnasında koruyucu elbiseler giyilmelidir.
Teknik Değerler  laboratuvar ortamında elde edilmiştir.